راهنماي تكميل فرم

1: جهت دريافت فرم روي گزينه دانلود فرم مشخصات سهامداران حقيقي كليك كنيد.

2: پس از باز كردن فرم مذكور، آنرا چاپ نموده و پس از تكميل اطلاعات درخواستي و امضاي آن (امضاي فرم ضروري ميباشد)، تصوير فرم به همراه كپي وكالتنامه (در صورت وجود) را به آدرس shareholders@nicholding.net ارسال نماييد. يا از طريق بارگذاري فايل در قسمت پايين صفحه نسبت به ارسال آن اقدام فرماييد.

 

NICAR
0.00 کیلوبایت  |   دانلود فایل
CFS
7,190.03 کیلوبایت  |   دانلود فایل

| 1 / 2 |

صفحه بعد

تغییر تصویر