صرف بيش از «يک ميليون نفر ساعت» فعاليت در نظام بانکي کشور

   

  بيش از يک ميليون نفر ساعت در نظام بانکي کشور به منظور فراهم آوردن زيرساخت‌هاي لازم براي اجراي قانون جديد چک زمان صرف شده است.

  به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي، همانگونه که پيش از اين اعلام شده اجراي قانون جديد چک در نظام بانکي کشور از ابتداي فروردين ماه سال 1400 الزامي است. اين الزام نيازمند اقدامات وسيع و تدارکات فراواني در بخش‌هاي مختلف از جمله بخش زيرساخت‌هاي فني و فناوري بود که با هماهنگي‌هاي گسترده و تلاش فراوان تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباري و شبکه پرداخت کشور به خوبي انجام شده و در حال تکميل است.

  لذا، تشريح گوشه‌اي از زمان و انرژي صرف شده براي فراهم آوردن تجهيزات و زيرساخت‌هاي لازم براي اجراي اين قانون مي‌تواند گستردگي و اهميت اين دستاورد بزرگ نظام بانکي را نشان دهد. در اين راستا ، در حدود 50 هزار نفر ساعت براي اجرايي شدن قانون چک، تنها از سوي اين بانک و‌ در حدود 130 هزار نفرساعت از سوي شرکت هاي تابعه بانک مرکزي صرف شده است.

  علاوه بر آن، از سال 98 تا پايان سال99، بيش از 850 هزار نفرساعت از سوي شبکه بانکي کشور صرف پياده‌سازي سامانه‌ها، تجهيز درگاه‌هاي بانکي و شعب به سامانه صياد و آموزش به کارمندان و مشتريان شده است.

  در کنار مواردي که پيشتر به آنها اشاره شد، تهيه ساعت‌ها فيلم آموزشي درباره کارکردهاي سامانه صياد از جمله بيش از 300 ساعت برنامه در شبکه‌هاي مختلف صداوسيما، برنامه هاي آموزش به شعب بانکي و نيز برگزاري مانور آزمايشي - آموزشي به وسيله کارکنان شعب سراسر کشور در اسفند ماه سال گذشته از ديگر اقدامات انجام شده در اين خصوص بوده است که مجموعاً ميزان کار صرف شده در اين پروژه عظيم ملي را به بيش از يک ميليون نفرساعت رسانده است.

  گفتني است در بازه زماني هفتم تا پايان فروردين سال 1400 و بعد از اجرايي شدن قانون جديد چک، تعداد برگ چک‌هاي صادر شده و تخصيص داده شده در سامانه صياد به متقاضيان دسته چک، بيش از 13ميليون برگ بوده است.

  1400/02/11