ضرورت ثبت اطلاعات چک در سامانه صياد

  محمد بيگي، مدير «اداره نظام هاي پرداخت بانک مرکزي» با حضور در شبکه خبر به تشريح اقدامات بانک مرکزي براي ايجاد زيرساختهاي لازم در راستاي اجراي قانون جديد چک، به ويژه راه اندازي چک الکترونيک پرداخت.

  به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي، اهم موارد مطرح شده در اين گفتگو را در ادامه مي‌خوانيد:

  - چگونگي مهاجرت و تغيير رفتار و ذائقه مردم در استفاده از چک الکترونيک بسيار حايز اهميت است و مستلزم تدبير و برنامه‌ريزي، تدريجي عمل کردن و همراهي رسانه‌ها و مردم براي فرهنگ‌سازي است.

  - در زمينه الکترونيک شدن چک، دو تکليف اساسي به بانک مرکزي محول شده است؛ يک تکليف مربوط به راه‌اندازي چک الکترونيک مي‌شود و ديگري موضوع ثبت نقل و انتقالات چک‌هاي فيزيکي است.

  - سامان‌دهي چک از بانک مرکزي آغاز شده است و بانک مرکزي سامان‌دهي چک را با تاسيس و راه‌اندازي سامانه‌هاي چکاوک (1395) و صياد (1396) پيش از تصويب قانون جديد چک در سال 1397 آغاز کرده بود.

  - چک الکترونيک جايگزين چک کاغذي نخواهد شد. به عبارت ديگر، چک کاغذي هنوز در گردش خواهد ماند.

  - روال کار با چک الکترونيک به نحوي خواهد بود که به راحتي و سادگي، چک الکترونيک توسط بانک‌ها صادر مي‌شود و ديگر نيازي به چک کاغذي نخواهد بود. مشتريان بانکي مي‌توانند از طريق کارتابلي که در اختيار ايشان قرار گرفته، اقدام به صدور چک کنند. گيرنده نيز از طريق کارتابل خود مي‌تواند چک را مشاهده و از بانک وصول مبلغ آن را درخواست کند و يا اينکه در صورت لزوم، چک الکترونيک دريافت شده را به ديگري انتقال دهد.

  - چک الکترونيک بدون امضاي الکترونيک اجرايي نمي‌شود و بنابراين عدم فراگيري امضاي الکترونيک ميان عموم مردم اصلي‌ترين مشکلات ما در راه‌اندازي چک الکترونيک به شمار مي‌رود.

  - چک ابزار مبادله بسيار پرکاربردي است و طبيعتاً هرگونه تغيير ناگهاني و بدون تدبير در اين زمينه، باعث برهم زدن چرخه تجاري کشور خواهد شد.

  - تمامي افرادي که قصد استفاده از چک دارند ملزم هستند که پس از صدور چک، اطلاعات چک صادر شده را به همراه اطلاعات دريافت کننده چک در سامانه صياد ثبت کند.

  - دريافت کننده چک هم در صورتي که قصد انتقال چک به شخص ديگري داشته باشد، ملزم است اطلاعات را در اين سامانه ثبت کند.

  - عملاً ظهرنويسي چک به صورت دستي حذف و تمام زنجيره نقل و انتقالات چک در سامانه صياد اتفاق خواهد افتاد.

  - علاوه بر درگاه‌هاي بانکي، کانال‌هاي ارتباطي ديگر همچون اپليکيشن‌هاي پرداخت را نيز مدنظر قرار داده‌ايم تا تعاملات مردم با اين سامانه تسهيل شود.

  1399/09/01