استعلام وضعيت اعتباري صادرکننده چک

    هموطنان گرامي مي‌توانند با مراجعه به پايگاه اطلاع‌رساني بانک مرکزي و ارسال شناسه استعلام 16 رقمي مندرج در چک‌هاي صيادي، از وضعيت اعتباري صادرکننده چک مطلع شوند.

    به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي، در راستاي توسعه خدمات سامانه صدور يکپارچه الکترونيک دسته چک (صياد) و با هدف ايجاد شفافيت در فضاي کسب و کار از طريق ارائه خدمت استعلام مربوط به سوابق چک برگشتي مشتريان، اطلاع از وضعيت اعتباري صادرکننده چک صيادي با اخذ استعلام از طريق پايگاه اطلاع رساني بانک مرکزي قابل بهره برداري است.

    بر اين اساس هموطنان عزيز مي‌توانند با مراجعه به پايگاه اطلاع‌رساني اين بانک به نشاني www.cbi.ir و مراجعه به صفحه استعلام وضعيت اعتباري چک صيادي، از طريق ارسال شناسه استعلام 16 رقمي مندرج در چک‌هاي صيادي، از وضعيت اعتباري صادرکننده چک مطلع شوند

    1399/07/01