بانک توسعه صادرات از پيشگامان استفاده از بانکداري باز

   

  مهندس سيد ابوطالب نجفي، مديرعامل شرکت خدمات انفورماتيک در مراسم بهره برداري از بستر بانکداري باز در بانک توسعه صادرات ايران، گفت: بانک توسعه صادرات، يکي از پيشتازان توسعه و بهره برداري از بستر بانکداري باز کشور است.

  مدير عامل شرکت خدمات انفورماتيک، بيان داشت: بانک ها از يک سو تحت فشار مشتريان هستند. نسل جديد مشترياني که در رده مشتريان حقيقي و يا حقوقي، در دنياي ديجيتال متولد مي شوند و انتظاراتشان از صنعت بانکي و موسسات مالي متفاوت از گذشته است و بانک ملزم است خدمات مورد نياز آنها را ارائه دهد.

  نجفي خاطرنشان کرد: امروزه بازيگران جديدي از جمله گوگل و eBay در حالي وارد صنعت بانکداري مي شوند که بانک هاي ما درگير برخي مقررات هستند، اين بازيگران بدون محدوديت هاي يادشده فعاليت کرده و سهم خود را از بازار مطالبه مي کنند.

  وي با اشاره به مقررات جهانشمول در حوزه بانکداري، افزود: در ادامه اين تغييرات، مقررات جديد بر صنعت بانکداري حاکم مي شود که يکي از آنهاPSD2 است که مبدا آن از اروپاست و در حال حاضر در ايران نيز تحت لواي مقررات جديد اجرا مي شود؛ مقررات مبارزه با پولشويي و برگزيت از جمله لوايحي است که با محوريت مديريت نظام بانکي در دنيا مورد پذيرش کشورهاست و کشور ما نيز براي رعايت اين مقررات بين المللي تحت فشار است.

  مديرعامل شرکت خدمات انفورماتيک بيان داشت: از طرفي از بعد فناوري نيز تحت فشار هستيم، انواع ساز و کار مالي مانند بلاکچين، بانکداري باز، نظام پرداخت در شبکه هاي اجتماعي، هوش مصنوعي و... صنعت بانکداري را محاصره کرده و اگر بانکها نتوانند چالش هاي يادشده را مديريت کنند، قطعا کسب و کار خود را از دست خواهند داد و سهم بازار مالي را به رقبا واگذار خواهند کرد.

  نجفي گفت: گرچه بانکداري باز هنوز جايگاه خود را در نظام بانکي کشور پيدا نکرده اما روند رو به رشد را آغاز کرده که تاثير مهمي بر صنعت بانکداري خواهد گذاشت.

  به گفته سيد ابوطالب نجفي مهمترين چالش نظام بانکي در بانکداري باز، حضور هکرهاست و خاطر نشان کرد: صنعت بانکداري در دنيا با چالش هايي روبروست که حرکت روان آنها را در نظام مالي مختل مي کند.

  وي افزود: موضوع احراز هويت در اين فرايند بسيار مهم بوده و لازم است مشتريان و بازيگران در اين فرايند به دقت رصد شوند؛ در غير اينصورت بانک در معرض خطري بزرگ قرار مي گيرد.

  نجفي اظهار داشت: ما در شرکت خدمات انفورماتيک، روند فناوري را مانيتور کرده و براي آشنايي بانک ها با اين سازوکار سرمايه گذاري مي کنيم؛ در ادامه با طراحي سرويس هاي مربوطه با کمک مديريت ارشد بانک، سرويس مربوطه را به مشتريان ارائه مي دهيم؛ يکي از سازو کارهاي ياد شده، پلتفرم شاهين (پلتفرم بانکداري باز شرکت خدمات انفورماتيک) است که بانک توسعه صادرات به عنوان يکي از پيشتازان اين فرايند، در توسعه و بهره برداري از آن همکاري دارد.

  1398/04/02