استفاده از ظرفيت زير ساخت هاي فناورانه

  رئيس كل بانك مركزي عنوان کرد:
  استفاده از ظرفيت زير ساخت هاي فناورانه براي اعمال سياست هاي نظارتي در بازار پول و ارز

  به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي، دكتر عبدالناصر همتي در مراسم رونمايي از سامانه هاي «نهاب»، «سپند»، «مديريت هويت کارت - مهک» و «مديريت کارت سوخت» در آستانه بيست و پنجمين سالگرد تاسيس شركت خدمات انفورماتيك ضمن بازديد از مراکز داده و زيرساختهاي فني، با تاکيد بر ضرورت استفاده از ظرفيت حداکثري فناوري هاي نوين براي کنترل بهينه بازار پول و ارز کشور در راستاي پويايي اقتصاد ملي کشور، افزود: استفاده از زيرساخت هاي فناورانه براي اعمال سياستهاي نظارتي و کنترلي بانک مرکزي توسعه خواهد يافت.

  رييس کل بانک مرکزي با اشاره به اقدامات اين بانک در خصوص اعمال محدوديت سقف تراکنش روزانه کارتي بر اساس کدملي و صدور چک هاي تضميني صرفا در وجه ذينفع، ادامه داد:

  پولشويي آشکار از طريق چک هاي تضميني و کارت هاي بانکي توسط سفته بازان انجام مي شد که خوشبختانه اين روند متوقف شده است. لذا قصد ما جلوگيري از سفته بازي و کاهش ارزش پول ملي است و نمي خواهيم محدوديتي در تراکنش هاي روزمره و واقعي مردم ايجاد کنيم.

  در اين مراسم ضمن اعلام آماري از عملکرد سامانه «مهک»، مبني بر جلوگيري از فعاليت يک ميليون و هفتصد هزار کارت فاقد کد ملي يا هويت نامعتبر از هفته گذشته، رييس کل بانک مرکزي بر پالايش و نظارت دقيق بر هويت مشتريان و نظارت دقيق بر مکان و حدود فعاليت پايانه هاي کارتخوان و تراکنش هاي الکترونيکي تاکيد کرد و افزود: هدف اصلي بانک مرکزي در راهبري سامانه هاي حاکميتي و سامانه هاي ملي پرداخت و تسويه بايد بر اشراف کامل بر روند مبادلات و رصد و نظارت دقيق مبتني باشد تا امکان هر گونه سؤ استفاده از خدمات پرداخت الکترونيک براي فعاليت هاي مخل اقتصادي از ميان برود.

  گفتني است در اين مراسم از چهار سامانه "نهاب" (نظام هويت سنجي الکترونيکي مشتريان بانکي)، "سپند (سامانه پرداخت هاي نظام مند دوره اي)، «مهک» (مديريت هويت کارت) و نيز استفاده از کارت بانکي به عنوان کارت سوخت رونمايي شد.

  لازم به ذكر است بر اين اساس جمع آوري و پالايش داده هاي هويتي مشتريان نظام بانکي در يک پايگاه داده متمرکز توسط سامانه نهاب و همچنين پرداخت صورتحساب هاي دوره اي به صورت خودکار از حساب بانکي افراد به درخواست مشتري توسط سامانه سپند انجام مي شود.

  همچنين از سامانه «مهک» به عنوان زيرساخت نظارتي و از سامانه مديريت کارت سوخت به عنوان پل ارتباطي بين نظام بانکي و نظام مديريت سوخت کشور استفاده مي شود.

  1397/09/26