ابوالفضل نجارزاده معاون اداري و مالي بانک مرکزي شد

    عبدالناصر همتي در حکمي، دکتر ابوالفضل نجارزاده را به سمت معاون اداري و مالي بانک مرکزي منصوب کرد.

    به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي، در حکم صادره از سوي رييس کل بانک مرکزي براي معاون «اداري و مالي» ابراز اميدواري شده است، با اتکال به خداوند متعال و استفاده از تجربيات ارزنده خود در انجام وظايف محوله و پيشبرد اهداف بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موفق باشيد.

    نجارزاده دانش آموخته اقتصاد در مقطع دکتري است و پيش از اين مسئوليت هاي مختلفي در بانک صنعت و معدن و صندوق توسعه ملي را تجربه کرده است.


    1397/08/26