مجمع عمومي عادي سالانه شرکت شاپرک برگزار شد.

    جلسه مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام شرکت شبکه الکترونيکي پرداخت کارت شاپرک عصر روز شنبه ۲۶ اسفند ماه برگزارشد.

    در اين جلسه که با حضور نمايندگان قانوني ۹۹ درصد سهامداران و اعضاي هيئت‌مديره شرکت شاپرک برگزار شد، صورت‌هاي مالي شرکت مربوط به سال مالي منتهي به ۳۰ آذر ماه سال ۹۶ بررسي و تاييد شد.

    در ابتداي جلسه، مهندس محسن قادري مديرعامل شرکت شاپرک به تشريح اقدامات انجام شده و برنامه‌هاي آتي شرکت پرداخت و گزارشي از وضعيت تعداد و سهم تراکنش‌هاي کارتي در کشور ارائه کرد.

    در ادامه جلسه، سوالات سهامداران در حوزه هاي مختلف مطرح شد که مديرعامل و معاون مالي و اداري شرکت به آن‌ها پاسخ دادند.

    1396/12/28