شرکت خدمات انفورماتيک بر بام آسيا ايستاد

   

  شرکت خدمات انفورماتيک موفق شد براي سومين بار پياپي جوايز مسابقات برترين طرح‌هاي تجارت الکترونيک آسيا eASIA Award را براي سامانه‌هاي «صياد»، «سپام» و «سپند» کسب کرده و بر بام آسيا قرار گيرد.

  به گزارش روابط عمومي شرکت خدمات انفورماتيک، سه سامانه يادشده در مسابقات دو سالانه برترين طرح‌هاي تجارت الکترونيک آسيا مفتخر به کسب رتبه‌هاي برتر در بخش‌هاي مختلف شدند.

  بنا بر اين گزارش، سامانه صياد (صدور يکپارچه الکترونيکي دسته چک) مقام نخست برترين طرح بخش «تسهيل تجاري»، سامانه سپند (پرداخت نظام‌مند دوره‌اي) رتبه دوم برترين طرح بخش «تحول ديجيتال- بخش دولتي» و سامانه سپام (پيام‌رسان الکترونيکي مالي) مقام دوم برترين طرح بخش «خلق فرصت‌هاي ديجيتال» را به خود اختصاص دادند.
  لازم به توضيح است سامانه صياد به منظور يکپارچه‌سازي صدور دسته چک‌هاي بانکي در سراسر کشور ايجاد شده است؛ سپند سامانه برداشت مستقيم و مديريت مجوزهاي پايا در کشور بوده و سپام به منظور ارائه سرويس اتصال بانک‌ها به يکديگر جهت تبادل پيام‌هاي ريالي و ارزي پياده‌سازي گرديده است.

  مرحله نهايي مسابقات eASIA Award 2019 هفته گذشته در کشور تايلند برگزار شد و طرح‌هاي ارسالي از کشورهاي عضو اجلاس AFACT در چهار گروه اصلي شامل «تسهيل تجاري»، «تحول ديجيتال - بخش دولتي»، «تحول ديجيتال - بخش خصوصي» و «خلق فرصت‌هاي ديجيتال» با هم به رقابت پرداختند.

  شوراي تسهيل تجاري و کسب و کار الکترونيکي در آسيا و اقيانوسيه (Asia Pacific Council for Trade Facilitation and Electronic Business) موسوم به اِيفکت (AFACT)، سازماني غير دولتي است که در آن، نمايندگان کشورهاي عضو و کارشناساني از بخش خصوصي در منطقه آسيا و اقيانوسيه به صورت تخصصي در زمينه تسهيل تجاري و تجارت الکترونيکي فعاليت مي‌کنند.

  شرکت خدمات انفورماتيک در دوره‌هاي قبلي مسابقات فوق‌الذکر نيز توانسته بود با ارائه سامانه‌هاي تشخيص تقلب، چکاوک و شاپرک رتبه‌هاي برتر را به خود اختصاص دهد.

  1398/09/06