دستاوردهاي حوزه امنيت شرکت خدمات انفورماتيک

  آخرين دستاوردهاي حوزه امنيت شرکت خدمات انفورماتيک در ششمين نمايشگاه صنعت بومي و پدافند سايبري

  شرکت خدمات انفورماتيک در ششمين نمايشگاه صنعت بومي و پدافند سايبري، دستاوردهاي حوزه امنيت شرکت را براي بازديدکنندگان تبيين مي کند.

  شرکت خدمات انفورماتيک در اين دوره از نمايشگاه به معرفي کتب منتشر شده در حوزه امنيت و تشريح اقداماتي چون ايجاد مرکز عمليات امنيت SOC جهت کنترل و پايش امنيت، تشخيص و پيشگيري از حملات و نحوه مديريت و پاسخگويي به رخدادهاي امنيتي سامانه هاي بانکي و بين بانکي به صورت يکپارچه در قالب بخشي از اقدامات واکنشي خواهد پرداخت.

  اين شرکت همچنين استقرار سيستم مديريت امنيت اطلاعات( ISMS) بر مبناي استاندارد ISO 27001، استقرار استاندارد PCIDSS در راستاي ارتقاي امنيت شبکه بانکي، استقرار سيستم مديريت تداوم کسب و کار (BCMS) بر مبناي استاندارد ISO 22301، مديريت آسيب پذيري هاي امنيتي و بدافزارها، ارائه الزامات و مشاوره‌هاي امنيتي و مديريت فرايندهاي ريسک و موارد مربوط به هر حوزه ياد شده را براي بازديدکنندگان تبيين خواهد کرد.

  سيستم‌ تشخيص تقلب آنلاين ايمن نيز که نقش مهمي در جلوگيري از بروز تقلب در سامانه‌هاي بين بانکي دارد در همين راستا ارائه مي شود.
  اين نمايشگاه از شنبه 18 آبان ماه به مدت سه روز پذيراي علاقه مندان اين حوزه مي باشد.

  1398/08/19