سامانه سپند رتبه برتر جشنواره دکتر نوربخش

   

  شرکت خدمات انفورماتيک در جشنواره دکتر نوربخش هشتمين همايش بانکداري الکترونيک و نظام هاي پرداخت براي «سامانه سپند» رتبه برتر بخش سامانه هاي ملي را به خود اختصاص داد.

  به گزارش روابط عمومي شرکت خدمات انفورماتيک، برگزيدگان جشنواره مرحوم دکتر نوربخش در حاشيه هشتمين همايش سالانه بانکداري الکترونيک و نظام هاي پرداخت معرفي شدند.
  بر اين اساس در بخش سامانه هاي ملي، شرکت خدمات انفورماتيک براي سامانه پرداخت هاي نظام مند دوره اي(سپند) برتر شناخته شد و جايزه اين بخش به مهندس سيد ابوطالب نجفي مديرعامل اين شرکت اهدا شد.

  همچنين در اين مراسم برگزيدگان دومين رويداد «نوانديشان فناوري هاي مالي» که همزمان با هشتمين همايش سالانه بانکداري الکترونيک و نظام هاي پرداخت برگزار شد، معرفي و از آنان تقدير به عمل آمد.

  اين رويداد به همت شرکت خدمات انفورماتيک و با حمايت پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي براي دومين سال متوالي توانست فضاي تعاملي را از يک سو براي صاحبان ايده، استارتاپ ها و شرکت هاي نوپا و از سوي ديگر براي اهالي بانکي و سرمايه گذاران ايجاد کرده تا نوانديشان صنعت مالي- بانکي را بيش از پيش با اکوسيستم بانکي مانوس سازد.

  لازم به يادآوري است، شرکت خدمات انفورماتيک طي فراخواني سراسري در نشريات تخصصي، جرايد و شبکه هاي اجتماعي از تمامي استارتاپهاي فينتك دعوت کرد تا نسبت به ارسال اطلاعات، ايده، طرح يا محصول تجاري سازي خود در پرتال نوانديشان اقدام کنند. در اين راستا بيش از ۶۰ تيم اطلاعات درخواستي را طبق چارچوب تبيين شده و حول محورهاي همايش و با تمرکز بر فناوري زنجيره بلوک ارسال داشته و پس از بررسي هاي اوليه، تعداد ۲۰ تيم در قالب دو گروه «ايده» و «شرکت هاي نوپا و MVP» به مرحله حضور در نمايشگاه راه يافتند.
  در نهايت و براساس بررسي ها و مميزي هاي کميته ارزياب که متشکل از مديران ارشد شركت خدمات انفورماتيک است، سه تيم برتر از هر گروه که همه شاخص ها همچون نوآوري، مزيت رقابتي، قابليت پياده سازي، درآمدزايي، الزامات امنيتي مناسب را احراز داشتند به عنوان تيم هاي برتر دومين رويداد نوانديشان فناوري هاي مالي انتخاب شدند.

  منتخبين برتر در گروه شرکت هاي نوپا و MVP عبارتند از:

  رتبه اول: تيم اطلس به سرپرستي محمدرضا جم

  رتبه دوم: تيم اکسير به سرپرستي محمد بهاالدين

  رتبه سوم: تيم جيبي مو به سرپرستي عرفان مراديان

  گروه ايده:

  رتبه اول: تيم پياز به سرپرستي علي زماني

  رتبه دوم تيم رميتنس به سرپرستي محمد عباس زاده

  رتبه سوم تيم الف پلاس به سرپرستي حامد اوتادي

  1397/11/16