استفاده از توان داخلي در شرکت خدمات انفورماتيک

   

  مهندس «محمدجواد آذري جهرمي» وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در بازديد از شرکت خدمات انفورماتيک با ارزشمند توصيف کردن اقدامات و توانمندي‎هاي شرکت، تکيه به توان داخلي در ارائه خدمات را از ويژگي‌هاي درخور تحسين شرکت خدمات انفورماتيک عنوان کرد.

  مهندس «محمدجواد آذري جهرمي» وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در بازديد از شرکت خدمات انفورماتيک با ارزشمند توصيف کردن اقدامات و توانمندي‎هاي شرکت، تکيه به توان داخلي در ارائه خدمات را از ويژگي‌هاي درخور تحسين شرکت خدمات انفورماتيک عنوان کرد.
  مهندس جهرمي افزود: چرخه پيشرفت در نظام بانکي يقيناً براي مردم قابل‌لمس است و کمک شاياني به اقتصاد جامعه کرده است.

  وزير ارتباطات با اشاره به همکاري مشترک نهاد ارشد و وزارت ارتباطات در حوزه دولت الکترونيک گفت: اين همکاري‌ها در راستاي تسهيل زندگي مردم و اقتصاد جامعه بايد شتاب بيشتري به خود بگيرد.

  مهندس آذري جهرمي با بيان اينکه اقدامات شرکت خدمات انفورماتيک در شرايط موجود مي‌تواند بسيار در صرفه‌جويي، ايجاد شفافيت و ارائه خدمات بهتر به مردم مؤثر باشد، تصريح کرد: موضوع ارائه خدمات کارت سوخت روي کارت‌بانکي صرفه‌جويي عظيمي به همراه داشت که در شرايط اقتصادي فعلي، دستاورد مهمي براي کشور به شمار مي‌رود.

  وزير ارتباطات با تأکيد بر اينکه دولت الکترونيک متعلق به همه است و ما در کنار شما هستيم، گفت: وظيفه ما به‌عنوان وزارت ارتباطات تسهيل امور در استقرار دولت الکترونيک است.

  مهندس آذري جهرمي بابيان اينکه بحث جدي ديگري که وزارت ارتباطات پيگير آن است، توسعه فضاي مجازي است گفت: اقداماتي که شما در حوزه فين تک‌ها و يا آزادسازي نظام‌هاي پرداخت مي‌کنيد مي‌تواند منجر به ايجاد فضاي رقابتي براي کسب‌وکارهاي مجازي شود که هر گام کوچک شما در اين حوزه، گام بزرگي از ديد ملي است.

  وزير ارتباطات با قدرداني مجدد از مديران و کارکنان شرکت خدمات انفورماتيک اظهار اميدواري کرد: نزديکي هر دو مجموعه بر بهبود شرايط اقتصادي، تسهيل خدمات‌دهي به مردم اثرگذارتر از قبل باشد.

  در اين بازديد همچنين مهندس «ناصر حکيمي» ضمن معرفي برخي محصولات بين‌بانکي به سامانه برداشت مستقيم پايا (سپند) اشاره کرد که اين توضيحات به دليل تأثيرگذاري سامانه در تسهيل خدمات الکترونيک به مردم و همچنين تسريع روند کار فين‌تک ها، موردتوجه وزير ارتباطات قرار گرفت و آمادگي مجموعه خود را براي هرگونه همکاري جهت بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي اين سامانه اعلام کرد.

  گفتني است در اين ديدار که مديرعامل و اعضاي هيئت‌مديره و نيز جمعي از معاونين و مديران شرکت خدمات انفورماتيک حضور داشتند، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات به همراه تعدادي از معاونين خود از سايت و همچنين مرکز پايش و امنيت شرکت بازديد و سيدابوطالب نجفي مديرعامل شرکت، توضيحاتي درخصوص عملکرد سامانه¬هاي بين بانکي و زيرساخت هاي مرتبط ارائه نمود.

  1397/10/22