سامانه ملي نهاب نظام هويت سنجي اطلاعات مشتريان بانکي

  بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به منظور ايفاي وظايف محوله و ماموريتهاي خود، همواره طرح ها و سامانه هاي نويني را در دوره هاي مختلف معرفي و عملياتي کرده است. در همين راستا و از چندي پيش سامانه هاي نهاب، صياد و برداشت مستقيم (Direct Debit ) را به منظور دقت در شناسايي مشتريان بانکي ، يکپارچگي چکهاي صادره و روش جديد پرداخت را تعريف و جهت ايجاد آنها به شرکت خدمات انفورماتيک (بازوي فني بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران) سفارش کار داده است. شرکت خدمات انفورماتيک پس از طي مراحل مختلف ،‌ سامانه هاي ياد شده را طراحي و پياده سازي نموده و به بهره برداري رسانده است.

  الف- نهاب

  تحليل، توليد و توسعه سامانه حاکميتي نهاب (نظام هويت سنجي اطلاعات مشتريان بانکي)، تحت نظارت و رگولاتوري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران از اواخر سال ۱۳۹۵ ، در دستور کار شرکت خدمات انفورماتيک قرار گرفت. در اين سامانه براي اولين بار در نظام بانکي کشور پايگاه داده اي از اطلاعات هويتي تمامي مشتريان بانکي اعم از حقيقي ، حقوقي و اتباع خارجي ايجاد شده است.

  به همين منظور اطلاعات کليه مشتريان حقيقي، حقوقي و اتباع خارجي (نزديک به ۷۶ ميليون مشتري ) بعد از تشکيل پروفايل هاي مربوطه و صحت سنجي آنها ( استعلام از  مراجع ذي صلاح ) در پايگاه داده اين سامانه درج گرديده و به هر مشتري مورد تاييد شناسه اي به عنوان کد شهاب اختصاص داده شده است .

  لازم به ذکر است؛  اتصالات متعدد مابين محل استقرار سامانه نهاب در سايت شرکت خدمات انفورماتيک با مراجعي نظير ثبت احوال، ثبت شرکتها، وزارت اقتصاد، سامانه فيدا و کليه بانکها و موسسات تحت نظارت بانک مرکزي ج.ا.ا به وجود آمده و در شرف بهره برداري نهايي و استفاده شبکه بانکي از آن مي باشد.

  ب- برداشت مستقيم پايا و مديريت مجوزها:

  اين سامانه به عنوان يکي از پروژه هاي نقشه راه ۱۴۰۰ بانک مرکزي و با هدف خودکار نمودن پرداخت هاي منظم مشتريان بانکي (پرداخت هايي مانند قبوض، اقساط تسهيلات، اجاره بها، آبونمان و...) از سال ۹۵ در دستور کار شرکت خدمات انفورماتيک قرار گرفت. اين خدمت  از قطعات اصلي پازل نظام هاي ملي پرداخت محسوب مي شود. اين خدمت پس از تدوين آيين نامه هاي مربوطه و پشت سر گذاشتن آزمون هاي متعدد براي شبکه بانکي، آماده بهره برداري شده است.

  ج- صياد (صدور يکپارچه الکترونيکي دسته چک):

  اين سامانه پس از عملياتي شدن سامانه چکاوک، به منظور يکپارچه نمودن ساختار اطلاعاتي و شکلي دسته چک هاي بانکي با نظارت بانک مرکزي ج.ا.ا به شرکت خدمات انفورماتيک محول گرديد. از ديگر ويژگي هاي اين محصول، امکان ارائه استعلامات پيامکي سوابق فرد صادر کننده چک، مي باشد. صياد هم اکنون به مرحله بهره برداري رسيده و از شهريور ماه امسال از گردش چک هاي غير صيادي در سامانه چکاوک ممانعت به عمل خواهد آمد.

  لازم به ذکر است تمامي بانکها و موسسات مورد تاييد و تحت نظارت بانک مرکزي،  مشمول استفاده از اين سامانه ها خواهند بود. بهره برداري از هريک از  اين سامانه ها  منوط به دريافت مجوزهاي تاييدي از بانک مرکزي مي باشد. به همين منظور هريک از بانکها و موسسات مورد تاييد بانک مرکزي بايد خود و يا شرکتهاي پيمانکار شان ضمن رعايت قوانين و استانداردهاي هر يک از اين سامانه  ، در فرآيند آزمونهاي تاييدي اقدام و مجوزهاي فني / مقرراتي لازمه را کسب کنند

  1397/05/07