ثبت رکورد 27 ميليارد تراکنش شتاب در سال 96

  مديرعامل شرکت خدمات انفورماتيک خبر داد، در سال 1396 بيش از 27 ميليارد تراکنش در سامانه شتاب صورت گرفت که نشاندهنده رشد 30 درصدي عملکرد اين سامانه نسبت به سال  قبل است و اين حجم عظيم تراکنش با امنيت کامل و پايداري بالاي 99 درصد مديريت شد.

   

   

  مهندس "سيد ابوطالب نجفي" در اين خصوص اظهار داشت: تنها در روز 28 اسفند 1396 رکورد 162 ميليون تراکنش در اين سامانه به ثبت رسيد و در سال گذشته بطور ميانگين روزانه 75 ميليون تراکنش در سامانه شتاب صورت گرفته است.

  مهندس نجفي با بيان اينکه در مجموع 52 ميليون ميليارد ريال نقدينگي در سال گذشته از طريق اين سامانه جابجا شده، افزود: بيشترين سهم تراکنش شتاب به ترتيب متعلق به پايانه هاي فروش (60%)، خودپردازها (24%)، اينترنت و تلفن همراه بوده است.

  مديرعامل شرکت خدمات انفورماتيک همچنين در خصوص عملکرد سامانه شاپرک بيان داشت: در سال گذشته 36 ميليارد تراکنش در سامانه شاپرک به ثبت رسيد که رشد 35 درصدي نسبت به سال قبل را نشان مي دهد.

  مهندس نجفي ادامه داد: رکورد بيشترين تراکنش در سامانه شاپرک در روز 28 اسفندماه با 220 ميليون تراکنش به ثبت رسيد و بطور ميانگين روزانه 98 ميليون تراکنش در اين سامانه مديريت شده است که البته بايد توجه داشت، اعداد مورد اشاره در سامانه شاپرک شامل تاييديه هاي تراکنش ها نيز هست.

  وي با بيان اينکه در مجموع 17 ميليون ميليارد ريال نقدينگي در سامانه شاپرک جابجا شده تصريح کرد: بيشترين سهم تراکنش شاپرک متعلق به پايانه فروش (88%)، تلفن همراه (9%) و اينترنت (3%) بوده است.

  مديرعامل شرکت خدمات انفورماتيک از سامانه چکاوک بعنوان يک سامانه مهم حاکميتي در جابجايي نقدينگي در کشور نام برد و افزود: در سال گذشته 122 ميليون چک به مبلغ23 ميليون ميليارد ريال در سامانه چکاوک مديريت شده که به لحاظ مبلغ 26 درصد رشد داشته است.

  مهندس نجفي بيشترين رکورد تبادل چک را مربوط به روز 26 اسفند 96 اعلام کرد و گفت: در اين روز يک ميليون و 590 هزار چک در سامانه چکاوک مديريت شد و بطور ميانگين روزانه 420 هزار چک در اين سامانه تبادل شده است.

  مهندس نجفي در گزارش خود به عملکرد سامانه پايا در سال گذشته اشاره کرد و با اعلام جابجايي نقدينگي 23 ميليون ميليارد ريالي در اين سامانه اظهار داشت: در مجموع 2 ميليارد و 445 ميليون تراکنش پايا در سال 96 مديريت شد که رشد 12 درصدي نسبت به سال قبل داشت.

  وي افزود: رکورد 11 ميليون تراکنش پايا در اين سامانه به ثبت رسيده و روزانه بطور ميانگين 6.7 ميليون تراکنش پايا مديريت شده است.

  مديرعامل شرکت خدمات انفورماتيک همچنين ساتنا را بعنوان يکي ديگر از سامانه هاي حاکميتي تحت مديريت اين شرکت نام برد و تصريح کرد: 343 ميليون ميليارد ريال نقدينگي از طريق 11 ميليون تراکنش ساتنا در سال گذشته جابجا شده که رشد 18 درصدي را نشان مي دهد.

  مهندس نجفي خاطرنشان کرد: بطور ميانگين 38 هزار تراکنش در روزهاي کاري در سامانه ساتنا مديريت شده است.

  1397/01/28