معرفي استارتاپ‌هاي برتر جشنواره فين‌تک

  نخستين جشنواره بزرگ فين تک‌هاي ايران عصر پنجشنبه با معرفي و تقدير از استارتا‌پ‌هاي برگزيده به کار خود پايان داد.

  به گزارش روابط‌عمومي شرکت شاپرک، در پايان همايش و نمايشگاه سه روزه تراکنش ايران، نخستين جشنواره بزرگ فين‌تک ايران نيز برگزيدگان خود را شناخت و طي مراسمي توسط شرکت شاپرک از استارتاپ‌هاي برتر تقدير شد.

  مهندس عليرضا عيدي‌مراد و مهندس محسن‌قادري، رئيس هيات‌مديره و مديرعامل شرکت شاپرک به عنوان حامي اصلي اين رخداد در مراسم پاياني جشنواره فين‌تک ايران از سه استارتا‌پ برگزيده تقدير کردند.
  رتبه نخست در اين جشنواره به شرکت استارتاپي "۱۰۰ تحليل" رسيد که با اهداي ۱۵ سکه تمام بهار آزادي به همراه لوح از اين شرکت تقدير شد.
  شرکت استارتاپي "شارژمان" در رتبه دوم قرار گرفت و برنده ۱۰ سکه تمام بهار آزادي به همراه لوح تقدير شد.
  رتبه سوم هم به شرکت استارتاپي "دونيت" رسيد که برنده ۵ عدد سکه تمام بهار آزادي به همراه لوح تقدير شد.

  1396/08/07