ششمين همايش سالانه بانکداري الکترونيک

   

  به گزارش ستاد خبري همايش بانکداري الکترونيک، ابعاد سياستي و نهادي؛ نقش و جايگاه شبکه بانکي؛ زير ساخت هاي فناوري اطلاعات؛ الزامات بين المللي و مدل هاي نوظهور از محورهاي ششمين همايش سالانه بانکداري الکترونيک و نظام هاي پرداخت است.

  در بخش ابعاد سياستي و نهادي به موضوعات نقش و جايگاه بانک مرکزي، نظام اطلاعاتي بانک ها، قوانين و مقررات مورد نياز، بازمهندسي نظام پرداخت و بانکداري الکترونيک کشور و استاندارد سازي فرآيندهاي بانکي پرداخته خواهد شد.

  در محور نقش و جايگاه شبکه بانکي به موضوعات پرداخته خواهد شد که از جمله آنها نقش بانک ها در مواجهه با مدل هاي کسب و کار نوظهور؛ هوشمندسازي عمليات و خدمات بانکي؛ هم افزايي يا واگرايي ذي نفعان؛ تبيين جايگاه شرکاي تجاري نوظهور؛ مسئوليت اجتماعي در بانکداري؛ مدل هاي مطلوب کسب و کار PSPها؛ بازتعريف ساختار مديريتي و نيروي انساني در بانک ها؛ بازطراحي الگوهاي مديريتي و شيوه هاي اعتبارسنجي مشتريان و غيره هستند.

  هوشمندسازي سيستم هاي امنيتي؛ طراحي پلتفرم هاي جديد پرداخت؛ سخت افزار و شبکه و شبکه هاي مخابراتي و اپراتورها موضوعات محور زيرساخت هاي فناوري اطلاعات اين همايش هستند.

  يکي ديگر از محورهاي ششمين همايش سالانه بانکداري الکترونيک، الزامات بين المللي است که در اين بخش به موضوعاتي مانند تحولات مورد نياز نظارتي و قانون گذاري، تطابق با استانداردهاي بين المللي، کشف تقلب و مبارزه با پولشويي و چالش ها و فرصت هاي اتصال به نظام هاي پرداخت بين المللي پرداخته خواهد شد.

  در محور مدل هاي نوظهور نيز به موضوعات فين تک(Fintech)، بانکداري اجتماعي و پول هاي ديجيتال پرداخته خواهد شد.

  آخرين مهلت ارسال چکيده مقالات به دبيرخانه ششمين همايش سالانه بانکداري الکترونيک روز ۲۶ آبان ماه و آخرين مهلت ارسال اصل مقالات نيز روز ۲۲ آذرماه خواهد بود.

  علاقه مندان براي کسب اطلاعات بيشتر و اطلاع از نحوه ارسال چکيده مقالات خود مي توانند به پايگاه اينترنتيwww.ebps.ir مراجعه کنند يا با شماره تلفن هاي 97- 88657395 تماس بگيرند


  1395/08/25