هماهنگي بانک ها و فتا در تامين امينت شبكه بانكي

  مهندس مومن واقفي مدير ريسک و امنيت اطلاعات شرکت خدمات انفورماتيک درميزگرد تخصصي امنيت دومين رويداد و نمايشگاه تراکنش به حرکت همسو و هماهنگ پليس فتا با نظام بانکي براي تامين امنيت در اين حوزه تاکيد کرد.

  به گزارش روابط عمومي شرکت خدمات انفورماتيک وي ضمن بيان مطلب فوق اظهار داشت: روند فناوري اطلاعات در حوزه هايي چون رايانش ابري، ابرداده ها، اينترنت اشيا و نظاير آن و نيز در استفاده از ابزارهايي همچون موبايل هاي هوشمند به عنوان ابزار پرداخت، مقوله ريسک هاي امنيت بانکي به طور جدي مطرح است و اگر اقدامات لازم مورد توجه قرار نگيرد با سونامي از رخدادهاي امنيتي در حوزه موبايل در سال هاي آتي مواجه خواهيم شد.

  آمار ها نيز حکايت از تشديد اين روند با ورود موبايل به کسب و کار بانکي دارد؛ اما به دليل مزاياي فراوان اين ابزار، استفاده از آن اجتناب ناپذير و ريسک هاي آن نيازمند مديريت است.

  مهندس مومن واقفي در پاسخ به نقش شرکت خدمات انفورماتيک، در تامين امنيت شبکه بانکي، اظهار داشت: همواره نقش سياستگذاري با بانک مرکزي است و شرکت خدمات انفورماتيک جايگاه پيمانکار و مجري پروژه هاي حاکميتي را برعهده دارد؛ از همين رو در تمامي سامانه هاي حاکميتي تلاش شده است تا تابع آخرين استانداردهاي امنيتي در حوزه هاي مختلف باشيم.

  وي به پرهيز از نگاه صفر و صد به امنيت اشاره نمود و متذکر شد: نمي شود براي همه بانک ها يک مدل واحد امنيتي عرضه کرد. بايد مسئوليت بانک ها و نقش آن ها در بحث هاي امنيت، شفاف شود و با ابلاغ سياست هاي امنيتي و نظارت برآن ، براي تخطي از موارد امنيتي مکانيزم هاي پرداخت جريمه، همانند مدل هاي بين المللي لحاظ گردد.

  مدير ريسک و امنيت اطلاعات شرکت خدمات انفورماتيک در خاتمه بر ضرورت برخورد روشن با دلايل بروز برخي اشکالات در شبکه بانکي تاکيد نمود و افزود: اينکه هر مشکلي در بانک ها اعم از عدم وجود پول در خود پردازها يا ضعف امنيت در درگاه يک بانک به سامانه شتاب ربط داده شود و يا اينکه بخش هاي درگير در يک موضوع همه اشکالات را ناشي از ضعف سازمان ديگري تلقي کنند؛ در واقع حکايت از عدم شفافيت در طرح دقيق مشکلات دارد و شايد بهتر باشد بگويم در مواردي سازمان ها در پي فرافکني مسائل امنيتي به جاي تعامل موثر براي حل آن هستند.

  وي در خاتمه تاکيد کرد: مديريت امنيت در حوزه بانکي نيازمند تعامل سازنده و هماهنگ همه عناصر درگير در اين حوزه است.

  1395/08/22