معرفي شرکت

  شرکت ملي انفورماتيک در تاريخ 1369/10/22 تحت شماره 81870 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکيت صنعتي تهران به ثبت رسيده‌است. در تاريخ 1372/08/27 مرکز اصلي آن به جزيره کيش انتقال يافته و تحت شماره 183 در اداره ثبت شرکت‌هاي بندرلنگه به ثبت رسيده‌است و به موجب تبصره 6 ضوابط شرکت‌ ها و مالکيت صنعتي و معنوي در مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران پرونده ثبتي شرکت از بندرلنگه به کيش منتقل و تحت شماره 916 مورخه 1379/05/27 ثبت گرديده‌است.

  شرکت ملي انفورماتيک با تخصص وسيع و تجربه مفيد در تعريف، ايجاد و مديريت شرکت‌ها در زمينه فن‌آوري نوين در بخش‌هاي انفورماتيک، مخابرات، خدمات بانکي از موقعيت ممتازي برخوردار است.

  مجموعه شرکت­ هاي ملي انفورماتيک، گروهي فني و توانمند هستند که در خدمت نظام مالي و بانکي کشور قرار دارند. به لحاظ اهميتي که اين مجموعه براي سيستم بانکي کشور دارد، ضروري است تا به صورت هماهنگ و يک دست در خدمت مردم، کشور، بانک ­ها و ساير ذي­نفعان مرتبط قرار گيرد.

  شرکت ملي انفورماتيک با تدوين راهبردهاي کلان گروه و ترسيم نقشه توسعه شرکت، براي ايجاد هماهنگي و تحقق يکپارچگي شرکت­ ها، نسبت به تصويب و ابلاغ منشور راهبردي شرکت ­هاي گروه اقدام کرده است.

  مأموريت گروه ملي انفورماتيک

  مأموريت ما به‏ عنوان بازوي فناور، امين و توانمند بانک مرکزي  ج.ا.ا، ارائه‏  راه‏ حل‏ هاي حاکميتي و ظرفيت‏ ساز، متناسب با نيازمندي هاي فعلي و آتي نظام بانکي است. قابليت ‏هاي منحصر به فرد ما در اجراي طرح ‏هاي بزرگ فناوري اطلاعات و ارتباطات، تحقق سياست هاي پولي و مالي کشور را تسهيل مي ‏کند.

  مأموريت شرکت ملي انفورماتيک

  مأموريت ما به‏ عنوان بازوي فناور، امين و توانمند بانک مرکزي  ج.ا.ا، ارائه‏ راه ‏حل‏ هاي حاکميتي و ظرفيت‏ ساز، متناسب  با  نيازمندي هاي فعلي و آتي نظام بانکي است. قابليت ‏هاي منحصر به فرد ما در مديريت طرح‏ هاي بزرگ فناوري اطلاعات و ارتباطات از طريق ايجاد هم ­افزايي در زنجيره ‏اي از شرکت ‏هاي سرآمد، تحقق سياست هاي پولي و مالي کشور را تسهيل مي‏ کند.

  چشم انداز گروه ملي انفورماتيک

  ما در مقام مجموعه‏ اي منسجم و هماهنگ از بزرگترين ظرفيت ‏هاي فناوري اطلاعات کشور، بسترساز تحول در نظام پولي و مالي کشور هستيم.

  چشم انداز شرکت ملي انفورماتيک

  ما در مقام شرکتي جامع و کارآمد در رأس شبکه ‏اي منسجم و هماهنگ از ظرفيت ‏هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات داخلي و خارجي، به ‏عنوان يک سرمايه ‏گذار متخصص و مدير طرح ‏هاي حاکميتي  ، بستر تحول در نظام پولي و مالي کشور را فراهم کرده‏ ايم.


  ارزش‌هاي گروه و شرکت  ملي انفورماتيک