تلاش بانک مرکزي اروپا براي تدوين قوانين حامي محيط زيست

  شرکت ملي انفورماتيک - بانک مرکزي اروپا موسوم  به ECB قرار است يک مرکز ويژه براي رصد تغييرات آب و هوا ايجاد کند تا اين بانک را در تدوين سياست‌هاي سازگار با محيط زيست ياري رساند.

   

   

   

   

  واحد جديد، متشکل از حدود ده کارمند است که با تيم‌هاي فعلي بانک کار مي‌کنند.

  اين افراد قرار است گزارش‌هاي خود را به کريستين لاگارد (Christine Lagarde) که ر