طرح دولت چين براي ارتقاء سطح فين‌تک اين کشور

  شرکت ملي انفورماتيک - بانک مرکزي چين از تدوين يک طرح سه ساله براي حمايت از صنعت فين‌تک اين کشور خبر داده است.

   

   

   

   

   

  ارتقاء سطح مالي چين و توانايي رقابت بخش فين‌تک اين کشور در سطح جهاني، از جمله اهداف اين سازوکار عنوان شده است.  

  به گزارش وب سايت FinTech Futures به نقل از رويترز، جزئيات اين طرح سه ساله هنوز منتشر نشده است ولي مقامات چيني اميد دارند که اين شيوه باعث بهبود طراحي کل به جزء صنعت مالي شود.

  بنا به برخي گزارش‌ها، سامانه هشدار در مورد ريسک‌هاي مرتبط با بازارهاي متقابل (cross-market) جزئي از اين سازوکار است.

  اين خبر چند هفته پس از آن منتشر شد که بانک مرکزي چين، پيش‌نويس اوليه قوانين مربوط به شرکت‌هاي هلدينگ مالي در اين کشور را ابلاغ کرد.

  1398/06/30