بانک RBS به هاب فين‌تک انگليس تبديل مي‌شود

  دولت انگليس با ارائه يک بسته اقداماتي به ارزش 750 ميليون پوند، قصد دارد بانک دولتي RBS را به دروازه‌اي براي دسترسي بانک‌هاي رقيب به بازار بانکداري شرکتي تبديل کند.

   

   

   

  بر اين اساس رويال بانک اسکاتلند (Royal Bank of Scotland) يا به اختصار RBS، به يک هاب فين‌تک تبديل مي‌شود.

  وب‌سايت فاين‌اکسترا با اشاره به اين که طرح مزبور به دنبال ناکامي RBS در سلسله رويدادهاي پس از بحران بانکي سال 2008 اتخاذ شده است، نوشت در اين طرح، وزارت خزانه داري بريتانيا با کميسيون اروپا همفکري و همکاري دارد.

  بخش هايي از مندرجات بسته پيشنهادي به اين شرح است:

  1. راه‌اندازي صندوقي توسط يک نهاد مستقل، جهت ترغيب بانک‌هاي رقيب به بالا بردن قابليت‌هاي بانکداري شرکتي خود.

   2. اختصاص بودجه‌اي براي بانک‌هاي رقيب با هدف تشويق SMEها به انتقال حساب خود از RBS به بانک‌هاي رقيب.

  3. راه‌اندازي يک صندوق مستقل جهت سرمايه‌گذاري در حوزه فين‌تک با هدف پشتيباني از «بانکداري کسب‌وکارهاي کوچک در آينده».

  هزينه احتمالي اجراي بسته پيشنهادي، 750 ميليون پوند پيش‌بيني شده است.

  يک سخنگوي وزارت خزانه داري بريتانيا گفت اين طرح جديد، برنامه کار روشني براي افزايش رقابت در بازار بانکداري شرکتي انگليس پديد مي آورد. همچنين در برطرف‌سازي يکي از مهمترين چالش‌هاي به جا مانده از گذشته که مانعي بر سر راه فروش سهام ماليات‌دهندگان است، به RBS کمک مي‌کند.

  1395/12/25