فعاليت هاي اصلي شركت

  اهم فعاليتهاي شركت ملي انفورماتيك در حال حاضر،‌ حول شش محور زير ساماندهي شده است:

  1-     مديريت سرمايه گذاري هاي انجام شده در حوزه IT به ويژه بانكداري الكترونيكي

  2-     مديريت و برنامه ريزي جهت استفاده بهينه از امكانات گروه

  3-     برنامه ريزي و سرمايه گذاري به منظور ارتقاي سطح فعاليتهاي گروه

  4-     پيشبرد اهداف عمده طرح جامع اتوماسيون بانكي كشور از جمله سيستم هاي پرداخت ملي (NPS)

  5-     بررسي و تحقيق در مورد فن آوري هاي جديد و خدمات نوين در زمينه IT، جهت گسترش و پياده سازي آنها در حوزه هاي مختلف از جمله صنعت بانكداري كشور

  6-     فرهنگ سازي و ترويج استفاده از ابزارهاي الكترونيكي در سطوح مختلف نظام بانكي و جامعه

   

  فعاليت هاي اجرائي و برنامه هاي آتي

  ايجاد مرکز برنامه ريزي (اتاق فکر)

  شركت ملي انفورماتيك بعنوان محور سازماندهي شركت هاي انفورماتيك و سرمايه گذاري يكي از اصلي ترين اولويت هاي خود را ايجاد مركز برنامه ريزي قرار داده و به اين منظور مجموعه اي از شوراهاي تخصصي و يك شوراي عالي مركب از صاحبنظران، دانشگاهيان و مديران بانكي و انفورماتيك آينده صنعت انفورماتيك در حوزه بانكي را ترسيم خواهند نمود.

  شفاف سازي فعاليت هاي مالي شركت ها، مميزي داخلي

  به منظور همسويي فعاليت هاي مالي با اهداف و پروژه هاي انفورماتيك لازم است كليه اين فعاليت هاي مالي بصورت شفاف در جهت و همسو با حوزه فناوري اطلاعات قرار گيرد. بدين لحاظ، اولويت ديگر شركت ملي انفورماتيك ايجاد انضباط مالي خواهد بود.

  در اين زمينه يکي از برنامه هاي شرکت، جداسازي درآمدها و تشکيل واحدهاي کاري استراتژيک (SBU) مختلف در شرکتهاي زيرمجموعه مي باشد، به نحوي که درآمدهاي هريک از واحدها، صرفا در راستاي توسعه و پيشبرد اهداف همان واحد صرف شود. بدين صورت، پروژه هاي درآمدزاي شرکت منجر به کاهش انگيزه براي جذب پروژه هاي جديد نخواهد شد.

  ايجاد مراكز پشتيبان اطلاعات (Data Center)

  به منظور افزايش امنيت اطلاعات و باهماهنگي ستاد پدافند غيرعامل برنامه طراحي شبكه اختصاصي بانكها (National Banking Network) در اولويت و دستور كار شركت ملي انفورماتيك قرار گرفته است.

  الزام شركت هاي تحت پوشش به تدوين استفاده از برنامه راهبردي و فعاليت در چهارچوب نظام بودجه اي

  لازم است شركت هاي تحت پوشش علاوه بر اينكه در ابتداي سال برنامه هاي عملياتي خود را در قالب نظام بودجه ريزي تدوين نمايند، برنامه راهبردي شركت را تدوين و پس از اخذ تاييد شركت مادر و در چهارچوب آن، برنامه هاي خود را پيگيري نمايند.

  ايجاد نظام پاداش بهره وري متناسب با دستيابي به اهداف شركت هاي تحت پوشش

  اصلي ترين سرمايه شركت هاي خدماتي خصوصا در حوزه فناوري اطلاعات، نيروي انساني شركت هاست. بمنظور انگيزش مضاعف كاركنان، لازم است يك نظام كارا براي پرداخت پاداش بهره وري و متناسب با دستيابي به اهداف طراحي و اجرا شود.

  در اين خصوص، طرح جداسازي واحدهاي کاري استراتژيک (SBU) به عنوان راهکاري جهت تشويق گروه ها به کسب در آمد مستقل مطرح شده است.

  ايجاد ارتباط نرم افزارهاي بانكي با حوزه هاي ديگر اقتصادي

  از آنجاييكه حوزه هاي ديگر اقتصادي نظير بيمه، بورس، گمرك، ماليات و غيراقتصادي نظير ثبت احوال و ثبت شركت ها اهميت ويژه اي در افزايش كارايي نظام اقتصادي كشور دارند، ارتباط نرم افزارهاي بانكي با اين حوزه ها ارزش بسيار بالايي در ارتقاي نظام آماري و اطلاعات سرپرستي براي مديران اقتصادي كشور خواهد داشت. يكي ديگر از برنامه هاي شركت ملي انفورماتيك حمايت و پيگيري از برقراري ارتباط با اين حوزه ها خواهد بود.

  مدرن سازي مستمر نرم افزار هاي موجود

  با عنايت به افزايش سريع حجم تراكنشهاي بانكي لازم است مجموعه نرم افزارهاي موجود بصورت مستمر مورد بازنگري قرار گرفته و توانايي آن افزايش يابد. اگرچه در شرايط تحريم اين موضوع مشكل است اما تاكنون از روند خوبي برخوردار بوده است. يكي از برنامه هاي اصلي شركت ملي انفورماتيك پيگيري اين اولويت خواهد بود.

  ايجاد زمينه مشاركت بخش خصوصي در توليد و ارائه خدمات نرم افزاري و سخت افزاري

  شركت هاي خدمات انفورماتيك و داده پردازي ايران بعنوان بزرگترين شركت هاي حوزه انفورماتيك در كشور، مي توانند به فعال شدن بسياري از شركت هاي خصوصي بعنوان پيمانكار كمك نمايند و در اين حوزه به پويايي بخش انفورماتيك كشور خدمت نمايند.

  توسعه شبكه بانكي از طريق اتصال به شبكه هاي بانكي كشورهاي ديگر

  اتصال شبكه هاي بانكداري الكترونيك به شبكه هاي ساير كشورها نظير چين، مالزي، امارت متحده عربي، عربستان، امكان ارتقاي فعاليت بين المللي بانكي كشور را فراهم خواهد نمود و بعنوان يكي ديگر از برنامه هاي شركت ملي انفورماتيك در دست پيگيري است.

  فرهنگ سازي

  از آنجا که بهره برداري از فن آوري هاي نوين در سطح جامعه، فراتر از تهيه سخت افزار، نرم افزار و بستر مخابراتي است، اين شرکت فرهنگ سازي استفاده از ابزارهاي بانکداري الکترونيک و آموزش در سطوح مختلف از جمله بانک مرکزي، بانکها و مردم را در برنامه کاري خود قرار داده است تا از اين طريق بتواند استفاده صحيح از تکنولوژي روز را در سطح جامعه ترويج نمايد.