شبکه بانکي ايران حامي و همراه مراکز نوآوري است

 معاون فناوري‌هاي نوين بانک مرکزي در خصوص مراکز نوآوري ايران در حوزه‌ي پولي و بانکي گفت: ۲۶ مرکز نوآوري فناوري هاي مالي در ايران وجود دارد و 87 درصد از موسسات مالي و اعتباري ايران داراي مرکز نوآوري مالي هستند. ضمن آنکه هم‌افزايي ميان بانک‌ها و فين‌تک‌ها، شناخت اکوسيستم فين‌تک کشور و ارتباط با بازيگران آن در کنار حمايت از تمامي بخش‌هاي زيست‌بوم نوآورانه در کشور از مهم‌ترين اهداف اين مراکز است.

 

 به گزارش روابط عمومي شرکت ملي انفورماتيک به نقل از بانک مرکزي، مهران محرميان در وبينار تخصصي «تأمين مالي نوآورانه براي پيشرفت فناورانه: نقش فين‌تک‌ها، ابزارهاي مالي و نهادها» که توسط پژوهشکده مطالعات و فناوري رياست جمهوري با همکاري دانشگاه توکاي ژاپن و حضور کارشناسان و اساتيد دانشگاه‌هاي بين المللي برگزار شد، با مروري بر رويكردهاي بانك مركزي در توسعه فناوري مالي گفت: در ايران 92% از جمعيت بالاي 15 سال، داراي حساب بانكي هستند که در اين خصوص جزو کشورهاي برتر هستيم. بخش قابل‌توجهي از سرويس‌ها به‌واسطه حدود 120 ميليون کارت بانکي تراکنش دار انجام مي‌شود و ماهانه حدود ۴ ميليارد تراکنش محصول اين سرويس‌دهي است.

وي که يکي از سخنرانان اصلي اين وبينار بود با بيان اينکه سرانه پايانه‌هاي فروش در ايران به ازاي هر 80 نفر يك پايانه است، افزود: در کشور ، نسبت اسکناس به ميزان نقدينگي 2.33 درصد است  که نشان از رونق و گستردگي پوشش خدمات پرداخت و بانکداري الکترونيک دارد.

محرميان در ادامه به تشريح برنامه‌هاي بانک مرکزي در حمايت از فناوري‌هاي مالي پرداخت و گفت: در حوزه زيرساخت ارتباطي با فناوران مي‌توان به استقرار هاب فناوران مالي با هدف تسهيل ارتباط فناوران مالي با زيرساخت شبکه پرداخت الکترونيک و کنترل و نظارت همه‌جانبه بر پرداخت‌هاي کارت به کارت اشاره کرد. راه‌اندازي کيف الکترونيک پول نيز يکي ديگر از پروژه‌هاي بانک مرکزي در زمينه فناوري مالي است؛ تدوين مقررات کيف الکترونيک پول با هدف افزايش تنوع ابزارهاي پرداخت و فراهم ساختن امکان حضور بازيگران جديد در اين خصوص انجام‌ شده و ادامه مراحل نيز در حال تکميل است.

اين مقام مسئول بانک مرکزي در ادامه سخنانش به موضوع «نئوبانک» پرداخت و گفت: تدوين مقررات در زمينه نئوبانک‌ها با هدف زمينه‌سازي ظهور آن‌ها به همراه زمينه‌سازي يکپارچه‌سازي خدمات بانکي با ساير حوزه‌ها نيز در دستور کار بانک مرکزي قرار دارد.

محرميان در زمينه «بانکداري باز» و تلاش‌هاي انجام‌شده براي پياده‌سازي آن در ايران گفت: ‌تدوين راهبرد در زمينه پلتفرم‌هاي بانکداري باز براي تسهيل استفاده فناوران مالي از خدمات شبکه بانکي و امکان يکپارچه‌سازي خدمات بانکي با ساير پلتفرم‌ها در خصوص اين نسل از بانکداري مورد توجه جدي سياست‌گذار پولي قرار دارد.

محرميان به پروژه «سند باکس» نيز به‌عنوان يکي از برنامه‌هاي بانک مرکزي در زمينه فناوري‌هاي مالي اشاره کرد و ادامه داد: ايجاد محيط سند باکس براي شناسايي سريع‌تر مخاطرات فناوران مالي و تسهيل صدور مجوزها به‌عنوان اولويت در دستور کار بانک مرکزي قرار دارد.

معاون فناوري‌هاي نوين بانک مرکزي در خصوص مراکز نوآوري ايران در حوزه‌ي پولي و بانکي گفت: ۲۶ مرکز نوآوري در ايران وجود دارد و حدود 87 درصد از مؤسسات مالي ايران داراي مراکز نوآوري هستند.

محرميان در پايان تأکيد کرد: ارائه زيرساخت‌هاي فني و API هاي مناسب براي ايجاد ارتباط بين بانک‌ها و استارت‌آپ‌هاي حوزه‌فين‌تک، دسترسي به بازار و جلب اعتماد مشتريان، امکان سرمايه‌گذاري ، فرآيند مشاوره و انتقال تجربه به استارت‌آپ‌ها و کمک به استارت‌آپ‌هاي فين‌تک در بحث رگلاتوري از مهم‌ترين خدمات مراکز نوآوري ايران در حوزه پولي و بانکي است.

1400/04/19
شرکت هاي تابعه
 
  •   
  •   
  •   
  •